Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden, samen met de gebruiksvoorwaarden van de website en de privacyverklaring ('de voorwaarden'), regelen het gebruik door gebruikers en klanten ('u' of 'uw') van de website www.uk.gardenoflife.com en bijbehorende webpagina's ('de website'), alsook uw relatie met Garden of Life UK of een van zijn gelieerde ondernemingen ('GOL', 'we/wij', 'onze' of 'ons'). Voordat u de website gebruikt en/of een bestelling plaatst, vragen we u vriendelijk om alle voorwaarden, en eventuele aanvullende bepalingen die van tijd tot tijd op de website worden gepubliceerd, zorgvuldig door te nemen.

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Elke bestelling geplaatst bij GOL of een van zijn gelieerde ondernemingen valt onder de huidige algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij anders bepaald in deze algemene verkoopvoorwaarden, zijn deze van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Onze algemene verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd via publicatie van een nieuwe gedateerde versie op deze website. U wordt verzocht onze algemene verkoopvoorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. U bent onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u bij ons bestelt, tenzij een wet of overheidsinstantie wijzigingen oplegt (in welk geval deze wijzigingen van toepassing kunnen zijn op eerder door u geplaatste bestellingen). Als u niet tevreden bent met de wijzigingen die van toepassing zijn op uw bestelling, kunt u uw herroepingsrecht uitoefenen. Elke bestelling die via deze website wordt geplaatst, kan alleen worden geleverd binnen het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië. We betreuren het dat we niet elders kunnen leveren.

1.1. PRIJZEN EN BETALING

De te betalen prijzen voor de producten die u bestelt, zijn die welke op deze website worden weergegeven op de datum waarop u uw bestelling plaatst. De prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten, indien van toepassing, worden gefactureerd volgens de tarieven aangegeven op de website op de datum waarop u uw bestelling plaatst, berekend in overeenstemming met de grootte van de bestelling en de leveringsmethode die u selecteert. U wordt tijdens het afrekenproces en voordat u uw bestelling plaatst op de hoogte gebracht van de bezorgkosten die van toepassing zijn op uw bestelling. De prijs van een product en bezorgkosten die op de website worden weergegeven en in uw orderbevestiging worden bevestigd, worden normaal gesproken nagekomen. GOL behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de prijzen van zijn producten in de toekomst te wijzigen. De prijswijzigingen zijn niet van toepassing op productbestellingen die al door GOL zijn bevestigd.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs weergegeven op de afrekenpagina onjuist is en we dit ontdekken voordat we uw bestelling aanvaarden, zijn we niet verplicht om de producten aan u te verkopen tegen de weergegeven prijs. We proberen er altijd voor te zorgen dat de productprijzen op onze website nauwkeurig zijn, maar er kunnen af en toe fouten optreden. Als we een fout ontdekken in de prijs van de producten die u hebt besteld, laten we dit zo snel mogelijk weten en hebt u de mogelijkheid om de bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren.

U bevestigt hierbij dat u de eigenaar bent van de debet-/creditcard of PayPal-rekening die u gebruikt. Alle debet-/creditcardhouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart, om welke reden dan ook, uw kaart weigert of de betaling aan ons niet goedkeurt, zijn wij niet aansprakelijk tegenover u voor enige vertraging of niet-levering.

1.2 ORDERBEVESTIGING

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via e-mail (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en hebt u de mogelijkheid om te wachten tot het product uit voorraad leverbaar is of om uw bestelling te annuleren. Alle bestellingen die u plaatst, worden behandeld als een aanbod om de producten bij ons te kopen en we hebben het recht om dergelijke aanbiedingen op elk moment te weigeren. U erkent dat elke geautomatiseerde bevestiging van uw bestelling die u van ons ontvangt, niet neerkomt op onze aanvaarding van uw aanbod om producten op de website te kopen. Het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons vindt plaats wanneer we (i) uw debet-/creditcard of een andere rekening debiteren of (ii) de producten naar u verzenden of met de diensten beginnen, naargelang weke datum later valt, op welk moment we u een e-mail sturen om te bevestigen dat de overeenkomst gesloten is (de 'verzendbevestiging'). De overeenkomst heeft alleen betrekking op de producten waarvan de verzending in de verzendbevestiging is bevestigd.

Producten die via de website worden verkocht, zijn niet bestemd voor wederverkoop of distributie. We behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en/of accounts op te schorten, als we denken dat producten worden besteld in strijd met deze bepaling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist afleveradres opgeeft of wanneer u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

1.3 RETOURBELEID

Controleer uw product zo snel mogelijk na ontvangst en altijd vóór gebruik. Volgens ons retourbeleid hebt u vanaf de dag na ontvangst van het product 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Retourzendingen zijn eenvoudig. Volg hiervoor de stappen vermeld in het deel 'Retourzendingen en terugbetalingen'. Alle producten moeten, zoals u ze hebt ontvangen, ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd. Draag zorg voor een product wanneer u het probeert/inspecteert. Zorg bijv. ervoor dat eventuele veiligheidsverzegeling of -kaartjes intact blijven. U hebt een verkeerd product ontvangen. We verontschuldigen ons als u per ongeluk het verkeerde product hebt ontvangen. Dit is niet gebruikelijk en we willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Voor een terugbetaling of vervanging moet u het product binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst retourneren, in dezelfde staat als waarin u het ontvangen hebt.

U hebt een verkeerd product ontvangen. We verontschuldigen ons als u per ongeluk het verkeerde product hebt ontvangen. Dit is niet gebruikelijk en we willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Voor een terugbetaling of vervanging moet u het product binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst retourneren, in dezelfde staat als waarin u het ontvangen hebt.

Beschadigde of defecte producten. Onze excuses als u een product hebt ontvangen dat beschadigd of defect is. We begrijpen hoe frustrerend dit kan zijn en willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Neem contact met ons op als u van mening bent dat een product defect is. Breng ons zo snel mogelijk na het ontdekken van de fout op de hoogte en we adviseren u wat te doen. Ons retourbeleid voor defecte producten handhaaft uw wettelijke rechten.

U hebt een product niet ontvangen. Wij verontschuldigen ons als u uw product niet hebt ontvangen. Dit is niet gebruikelijk en we willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Voor een terugbetaling of vervanging moet u ons binnen 21 dagen vanaf de datum van onze e-mail met verzendingsbevestiging laten weten dat u uw product niet ontvangen hebt.


Neem om uw product te retourneren contact met ons op via ons online berichtencentrum in uw account. U geeft onze klantendienst uw bestelnummer op, over welk product het gaat en de reden voor het retourneren. We geven u een uniek autorisatienummer voor het retourneren en bevestigen het adres waarnaar u het product kunt terugsturen. Verpak het product zorgvuldig en voeg uw bestelnummer, naam en adres aan uw pakket toe. Vraag een verzendingsbewijs bij het postkantoor wanneer u het product naar ons terugzendt. Een verzendbewijs kost niets, maar mocht het product tijdens het transport verloren gaan, dan kunnen we zonder dit bewijs uw terugbetaling of vervanging mogelijk niet verwerken. Als u een vervanging aanvraagt en het product niet langer beschikbaar is, betalen we het bedrag terug naar de oorspronkelijke betalingsmethode voor de aankoop van het product. Elk product dat u hebt aanvaard en daarna terugstuurt, is uw verantwoordelijkheid totdat het ons magazijn bereikt. Zorg er daarom voor dat u het product naar ons terugstuurt met een bezorgservice, die u verzekert voor de productwaarde.

Wat we daarna doen. Alle geretourneerde producten worden door onze retourafdeling gecontroleerd. Als u recht hebt op restitutie, betalen wij de prijs van het product terug. Retourzendingen worden doorgaans verwerkt binnen 7 werkdagen na ontvangst van een geannuleerde bestelling en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. Wij betalen terug via de oorspronkelijke betalingsmethode die gebruikt werd om het product te kopen.

Kosten voor het retourneren van producten. Houd er rekening mee dat we de verzendkosten voor geretourneerde producten alleen kunnen terugbetalen, als we u het verkeerde product hebben gestuurd, als het product beschadigd of defect is, of wanneer u een vervangend artikel terugstuurt dat u niet wilt houden. We betalen geen verzendkosten terug voor producten die in perfecte staat zijn. De kosten voor het terugsturen zijn afhankelijk van het product en worden aan u meegedeeld nadat het testproces is voltooid.

Klachten Als u niet tevreden bent met de manier waarop we de retour, vervanging of reparatie van een product hebben behandeld, bieden we onze excuses aan. We willen het probleem oplossen. Neem via ons online berichtencentrum in uw account contact op met onze klantendienst.

1.4 AANSPRAKELIJKHEID

De foto's en teksten die de producten op deze website illustreren en beschrijven, zijn niet-contractueel en dienen uitsluitend ter informatie. GOL is niet aansprakelijk in geval van fouten of weglatingen in de foto's of teksten die op deze website worden weergegeven. Zonder beperking van het toepassingsgebied van deze algemene verkoopvoorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van GOL voor door u geleden verliezen als gevolg van onze schending van deze algemene verkoopvoorwaarden of onze nalatigheid niet groter dan de aankoopprijs van de producten waarvoor schadevergoeding wordt gevorderd.

U neemt het risico voor de producten zodra ze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer u een onjuist afleveradres opgeeft of wanneer u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

Niets in deze algemene verkoopvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) producten met gebreken volgens de Consumer Protection Act 1987 (VK); of (iv) voor zaken waarbij het illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen uitsluiten.

1.5 OVERMACHT GOL

GOL levert alle redelijke inspanningen om aan zijn verplichtingen te voldoen. GOL kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden buiten zijn redelijke controle ('Overmacht'). Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, stakingen en industriële actie door derden, burgerlijke onrust, rellen, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden die de productie, het transport of de levering van producten onuitvoerbaar of onmogelijk maken. In geval van een vertraging veroorzaakt door overmacht, worden de verplichtingen van GOL opgeschort en wordt de tijd voor het nakomen van onze verplichtingen verlengd voor de duur van de gebeurtenis. Zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, zal GOL zijn verplichtingen nakomen en behoudt het bedrijf zich het recht voor om het resterende productaanbod op een eerlijke en redelijke manier over klanten te verdelen. Als we door een dergelijke gebeurtenis onze verplichtingen niet kunnen nakomen, kunt u uw contract annuleren. Neem contact met ons op om te annuleren. Alle relevante producten die u al hebt ontvangen, moet u (op onze kosten) retourneren en we betalen de prijs die u hebt betaald, inclusief verzendkosten, terug.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De website wordt 'as is' en 'zoals beschikbaar' aangeboden zonder enige verklaring of goedkeuring en we geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U erkent dat we de veiligheid of privacy van de website en de door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en hier niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. U draagt het risico dat verbonden is aan het gebruik van internet.

Hoewel we proberen ervoor te zorgen dat het materiaal op de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u met de website kunt ondervinden. Als we worden geïnformeerd over eventuele onjuistheden in het materiaal op de website, proberen we dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

In het bijzonder wijzen we alle aansprakelijkheid af in verband met het volgende: incompatibiliteit van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen; technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de website; ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en het niet voldoen van de website aan uw vereisten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde partij voor enige gevolgschade of incidentele schade (beide voorwaarden omvatten, zonder beperking, puur economisch verlies, winstderving, verlies van zaken, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of punitieve schade, die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website.

2.1 AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van onze websites en met name maar niet uitsluitend de teksten, merktekens, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluiden, muziek, layout, ontwerpen, knowhow, technologieën, producten en processen zijn eigendom van GOL of zijn gelieerde ondernemingen, of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren en zijn bijgevolg beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die bestaan onder de toepasselijke wetgeving. Behalve zoals hierna vermeld, mag niets op onze websites worden geïnterpreteerd of begrepen als het verlenen van een licentie of een recht om de inhoud van onze websites te gebruiken.

2.2 GEBRUIK VAN DE WEBSITES

U mag de inhoud van onze websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, waarbij u elke auteursrechtvermelding of andere eigendomsrechtenvermelding in informatie of ander materiaal dat u downloadt, behoudt en reproduceert. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending of uitzending van de inhoud van de websites, geheel of gedeeltelijk en op welke manier dan ook, is ten strengste verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van GOL. GOL kan niet verklaren of garanderen dat uw gebruik van enige inhoud die op zijn websites wordt weergegeven, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

2.3 BEOORDELINGEN

Als u een beoordeling indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om deze te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van te maken, en de beoordeling wereldwijd en in alle media te verspreiden en weer te geven. U verleent ons en onze sublicentienemers het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij daarvoor kiezen. U stemt ermee in af te zien van uw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke inhoud en van uw recht om bezwaar te maken tegen een afwijkende behandeling van dergelijke inhoud.

2.4 NIET-VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Alle persoonlijk identificeerbare gegevens en informatie die u via internet naar onze websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met onze privacyverklaring. GOL nodigt u uit om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat u ons dergelijke persoonlijk identificeerbare gegevens en informatie verstrekt.

Alle andere informatie die of materiaal dat via internet, e-mail of anderszins aan GOL wordt meegedeeld, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en als niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van GOL en mag vrij worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. In het bijzonder is GOL vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die in dergelijke communicatie door u naar de websites verzonden voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren, adverteren en de marketing van producten met behulp van dergelijke informatie. Elk dergelijk gebruik is zonder compensatie, noch voor degenen die de informatie verstrekken, noch voor iemand anders. Door informatie in te dienen, garandeert u dat u eigenaar bent van het materiaal/de inhoud die is ingediend, dat deze niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door GOL de rechten van derden niet schendt. GOL is niet verplicht om de verstrekte informatie te gebruiken. Elk advies of elke informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen van GOL of tijdens het gebruik van diensten die op de websites ter beschikking worden gesteld, geeft geen aanleiding tot garanties die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn voorzien.

2.5 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het verkrijgen van toegang op onze websites, deze te gebruiken, te surfen en te navigeren:

Garandeert u dat: u wettelijk in staat bent om bindende overeenkomsten aan te gaan; u minstens 18 jaar bent; de persoonlijke informatie die u moet verstrekken bij het registreren in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig is; u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit.

U machtigt ons om informatie over te dragen en om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot, uw debet-/creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en autorisatie voor individuele aankooptransacties.

U erkent en aanvaardt dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, noch GOL, noch een van zijn gelieerde ondernemingen, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van de websites, aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade, schade aan reputatie, kosten, verliezen, daling van omzet of winst of aansprakelijkheden van welke aard dan ook (zelfs als het risico van dergelijke schade bij GOL bekend was of had kunnen zijn), die enerzijds kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de websites of, in het andere geval, de onmogelijkheid om de websites of hun inhoud te gebruiken.

Al het materiaal dat tijdens het gebruik van onze websites op een andere manier wordt gedownload of verkregen, is op eigen risico. GOL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die of virus dat uw computerapparatuur of andere eigendommen zou kunnen aantasten als gevolg van uw toegang tot, het gebruik of het downloaden van materiaal van zijn websites of voor enige illegale inbreuk of interventie in de IT-systemen.

GOL behoudt zich het recht voor om enige of alle functionaliteit(en) van zijn websites te onderbreken of stop te zetten. Gol aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking van een of alle functionaliteit(en) van zijn websites als gevolg van acties of veronachtzaming van GOL of een derde partij.

3. PRIVACYVERKLARING

Lees deze privacyverklaring ('verklaring') zorgvuldig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe we deze behandelen. De verklaring beschrijft ook hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens, hoe u deze kunt bijwerken en bepaalde keuzes kunt maken over hoe ze worden gebruikt.

Deze verklaring heeft betrekking op zowel onze online- als offlineactiviteiten voor het verzamelen van gegevens, inclusief persoonsgegevens die we verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken van derden, callcenters en evenementen. Houd er rekening mee dat we persoonsgegevens uit verschillende bronnen (website, offline evenement) kunnen verzamelen. Als u ons niet de noodzakelijke persoonsgegevens verstrekt (we geven aan wanneer dit nodig is, bijv. door dit duidelijk aan te geven in onze registratieformulieren), is het mogelijk dat we u onze producten niet kunnen leveren. Deze verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

3.1 BRONNEN VOOR PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die we van of over u verzamelen, via de hierna beschreven methoden uit de volgende bronnen:

GOL-websites. Op consumenten gerichte websites die door of voor GOL worden beheerd, inclusief websites die we beheren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die we beheren op sociale netwerken, zoals Facebook ('websites').

GOL-mobiele websites/apps. Op consumenten gerichte mobiele websites of applicaties beheerd door of voor GOL, zoals smartphone-apps.

Email, tekstberichten en andere elektronische berichten. Interacties via elektronische communicatie tussen u en GOL.

GOL CSC. Communicaties met onze klantendienst.

Offline registratieformulieren. Gedrukte of digitale registratie en soortgelijke formulieren die we verzamelen via bijv. post, demo's in de winkel, wedstrijden en andere promoties of evenementen.

Advertentie-interacties. Interacties met onze advertenties (bijv. als u reageert op een van onze advertenties op een externe website, kunnen we informatie over die interactie ontvangen).

Gegevens die we creëren. Tijdens onze interacties met u, kunnen we persoonsgegevens over u creëren (bijvoorbeeld gegevens over uw aankopen op onze websites).

Gegevens van andere bronnen. Sociale netwerken van derden (bijv. Facebook, Google), marktonderzoek (als feedback niet op anonieme basis wordt gegeven), externe gegevensaggregators,

GOL-promotiepartners, openbare bronnen en gegevens die worden ontvangen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3.2 PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER UW VERZAMELEN EN HOE WE DEZE VERZAMELEN

Afhankelijk van hoe u met GOL communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen we verschillende soorten informatie over u, zoals hierna beschreven.

Persoonlijke contactinformatie. Dit omvat alle informatie die u aan ons verstrekt waardoor wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale netwerkgegevens of telefoonnummer.

Accountaanmeldingsgegevens. Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw login-ID/e-mailadres, schermnaam, wachtwoord in niet-recupereerbare vorm en/of beveiligingsvraag en antwoord.

Demografische informatie en interesses. Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdscategorie, geslacht, geografische locatie (bijv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl.

Informatie van computer/mobiel apparaat. Alle informatie over het computersysteem of ander technologisch apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer of apparaat met internet te verbinden, type besturingssysteem, type en versie van de webbrowser. Als u een GOL-website of -app opent via een mobiel apparaat zoals een smartphone, omvat de verzamelde informatie, waar toegestaan, ook de unieke apparaat-ID, advertentie-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens van uw telefoon.

Informatie over websites/communicatiegebruik. Terwijl u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert en ermee communiceert, gebruiken we automatische gegevensverzamelingstechnologieën om bepaalde informatie over uw acties te verzamelen. Dit omvat informatie zoals op welke links u klikt, welke pagina's of inhoud u bekijkt en voor hoe lang, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals responstijden voor inhoud, downloadfouten en duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën zoals cookies en webbakens, evenals door het gebruik van tracking door derden voor analyse- en reclamedoeleinden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën.

Marktonderzoek en feedback van consumenten. Alle informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten.

Door consumenten gegenereerde inhoud. Alle inhoud die u maakt en vervolgens met ons deelt op sociale netwerken van derden of door deze te uploaden naar een van onze websites of apps, inclusief het gebruik van externe sociale netwerk-apps, zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere soortgelijke media of inhoud. Waar toegestaan verzamelen en publiceren we door consumenten gegenereerde inhoud in verband met een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder wedstrijden en andere promoties, websitegemeenschapsfuncties, consumentenbetrokkenheid en externe sociale netwerken.

Informatie via extern sociale netwerken. Alle informatie die u openbaar deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook), waarbij u het externe sociale netwerk toestaat die informatie met ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountgegevens (bijv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst) en andere aanvullende informatie of activiteiten, waarbij u het externe sociale netwerk toestaat om die informatie met ons te delen. We ontvangen uw profielgegevens van externe sociale netwerken (of delen daarvan) elke keer dat u een GOL-webtoepassing downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk, zoals Facebook, elke keer dat u een sociale netwerkfunctie gebruikt die is geïntegreerd in een GOL-website (zoals Facebook Connect) of elke keer dat u met ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Bezoek de website van het relevante externe sociale netwerk voor meer informatie over hoe uw informatie van dat externe sociale netwerk door GOL wordt verkregen of om u af te melden voor het delen van dergelijke sociale netwerkinformatie.

Betalings- en financiële informatie. Alle informatie die we nodig hebben om een bestelling uit te voeren of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals uw debet- of creditcardgegevens (naam kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum enz.) of andere betalingsmethoden (indien deze beschikbaar zijn gesteld). In ieder geval behandelen wij of onze betalingsverwerker(s) de betalings- en financiële informatie op een manier die voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Telefoongesprekken met onze klantendienst. Gesprekken met een klantendienst kunnen worden opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, voor lokale operationele behoeften (bijv. voor kwaliteits- of trainingsdoeleinden). Betaalkaartgegevens worden niet geregistreerd. Waar wettelijk vereist, wordt u aan het begin van uw gesprek geïnformeerd over een dergelijke opname.

Gevoelige persoonsgegevens. We kunnen bepaalde gevoelige persoonsgegevens die u ons verstrekt voor marketingdoeleinden verwerken mits uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Als we uw gevoelige persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken, steunen we op de volgende rechtsgrondslagen: (i) misdaadopsporing en -preventie (inclusief fraudepreventie); en (ii) naleving van de toepasselijke wetgeving (bijv. om te voldoen aan onze diversiteitsrapportage).

3.3 COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

Cookies/vergelijkbare technologieën. Raadpleeg onze cookieverklaring hieronder om meer te weten over hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.

Logbestanden. We verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgedrag. Deze vermeldingen worden automatisch gegenereerd en helpen ons bij het oplossen van fouten, het verbeteren van de prestaties en het handhaven van de beveiliging van onze websites.

Webbakens. Webbakens (ook bekend als 'webbugs') zijn kleine stukjes code die een grafische afbeelding op een webpagina of in een e-mail weergeven om gegevens naar ons terug te sturen. De informatie die via webbakens wordt verzameld, bevat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bijv. op welk tijdstip de e-mail is geopend, op welke links u klikt in de e-mail). We gebruiken webbakens op onze websites of nemen deze op in e-mails die we naar u sturen. We gebruiken webbaken-informatie voor verschillende doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot rapportage van siteverkeer, unieke bezoekersaantallen, advertenties, e-mailcontrole en -rapportage, en personalisatie.

3.4 GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elk doel worden verzameld. Houd er rekening mee dat niet al het onderstaande gebruik voor elke persoon relevant is.

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Onze redenen

Onze legitieme belangen

Service aan klanten: we gebruiken uw persoonsgegevens voor klantenservice, inclusief voor het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist doorgaans het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie over de reden van uw vraag (bijv. bestelstatus, technisch probleem, productvraag/klacht, algemene vraag).

•Het nakomen van contractuele verplichtingen


•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten


•Efficiënter zijn

Wedstrijden, marketing en andere promoties: met uw toestemming (indien vereist), gebruiken we uw persoonsgegevens om u informatie te geven over onze producten (bijv. marketingcommunicatie, -campagnes of promoties). Dit kan worden gedaan via hulpmiddelen zoals e-mail, advertenties, tekstberichten, telefoon en post mailings, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Sommige van onze campagnes en promoties lopen via externe websites en/of sociale netwerken. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u zich kunt verzetten (of uw toestemming in bepaalde landen kunt intrekken) tegen de verwerking ervan voor dit doel. Voor gedetailleerde informatie over hoe u uw voorkeuren voor marketingcommunicatie kunt wijzigen. Voor meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties, raadpleeg de officiële regels of details die bij elke wedstrijd/promotie worden weergegeven.

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen


•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Externe sociale netwerken: We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u communiceert met functies van externe sociale netwerken, zoals ’Vind ik leuk’-functies, om u advertenties te bieden en met u in contact te treden via externe sociale netwerken. U kunt meer te weten komen over hoe deze functies werken, de profielgegevens die we over u verkrijgen en hoe u zich kunt afmelden door de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken te lezen.

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen

•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Personalisatie: (offline en online). Met uw toestemming (indien vereist), gebruiken we uw persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om te anticiperen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze websites en apps te verbeteren en te personaliseren; (iv) om ervoor te zorgen dat inhoud van onze websites/apps is geoptimaliseerd voor u en uw computer of apparaat; (v) om u gerichte advertenties en inhoud te bieden, en (vi) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u daarvoor kiest. We onthouden bijv. uw inlog-ID/e-mailadres of schermnaam, zodat u snel kunt inloggen wanneer u onze website een volgende keer bezoekt of zodat u gemakkelijk de producten kunt terugvinden die u eerder in uw winkelwagentje hebt geplaatst. Op basis van dit type informatie en met uw toestemming (indien vereist), laten we u ook specifieke GOL-inhoud of -promoties zien, die op uw interesses zijn afgestemd. Het gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig, wat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking ervan voor dit doel. Raadpleeg deel 3.9 hieronder voor gedetailleerde informatie over hoe u zich kunt afmelden.

•Met uw toestemming (indien vereist


•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Orderverwerking: We gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u te informeren over de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren, identiteitsverificatie en andere fraude detectieactiviteiten uit te voeren. Dit omvat het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en betalingsinformatie.


•Het nakomen van contractuele verplichtingen


•Met uw toestemming (indien vereist)

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten


•Efficiënter zijn

•Het beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers

•Het naleven van wettelijke verplichtingen

Andere algemene doeleinden (bijv. intern of marktonderzoek, analyse, beveiliging). In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving gebruiken we uw persoonsgegevens voor andere algemene zakelijke doeleinden, zoals het bijhouden van uw account, het uitvoeren van intern of marktonderzoek en het meten van de effectiviteit van advertentiecampagnes. Als u verschillende GOL-accounts hebt, behouden we ons het recht voor om, deze tot één account te combineren. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het beheer en de werking van onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen.

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

•Efficiënter zijn


•Het beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers


•Het naleven van wettelijke verplichtingen

Wettelijke redenen of fusie/overname: in het geval dat GOL of zijn activa worden verworven door of gefuseerd met een ander bedrijf, inclusief door faillissement, delen we uw persoonsgegevens met een van onze wettelijke opvolgers. We maken uw persoonsgegevens ook bekend aan derden (i) indien vereist door de toepasselijke wetgeving; (ii) als reactie op juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid, eigendommen of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van een overeenkomst of die van onze website af te dwingen.

•Wettelijke verplichtingen


•Onze legitieme belangen

•Het beschermen van onze activa en medewerkers

•Het naleven van wettelijke verplichtingen


3.5 BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast de GOL-entiteiten die worden vermeld in het deel ‘Gegevensbeheerders en contactpersonen’, delen we uw persoonsgegevens met de volgende soorten externe organisaties:

Serviceproviders. Dit zijn externe bedrijven waarmee we samenwerken om ons bedrijf te helpen beheren (bijv. orderafhandeling, betalingsverwerking, fraudedetectie en identiteitsverificatie, website-werking, marktonderzoekbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, website-ontwikkeling, data-analyse, klantendienst). Op basis van onze instructies hebben serviceproviders en hun geselecteerde medewerkers enkel toegang tot en gebruiken zij uw persoonsgegevens alleen voor de specifieke taken die zij namens ons uitvoeren. Ze zijn ook verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

Kredietinformatie-/incassobureaus. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn kredietinformatie- en incassobureaus externe bedrijven die wij gebruiken om ons te helpen uw kredietwaardigheid te verifiëren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Behalve in situaties waarin u uw toestemming hebt gegeven, geven we geen licentie of verkopen we uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit wordt bekendgemaakt op het moment dat u om toestemming wordt gevraagd.

Externe ontvangers die persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname. We openbaren uw persoonsgegevens aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of een fusie.

3.6 BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

GOLneemt alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn voor uw persoonsgegevens zijn:

(a) GOL bewaart een kopie van uw persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt: (i) zolang we een voortdurende relatie met u onderhouden (bijv. wanneer u op onze mailinglijst staat en niet bent uitgeschreven); (ii) zolang uw persoonsgegevens nodig zijn in verband met de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring en we een geldige rechtsgrondslag hebben;

(b) gedurende: (i) elke toepasselijke verjaringstermijn (d.w.z. elke periode waarin een persoon een juridische claim tegen ons zou kunnen indienen) en (ii) nog eens 2 maanden na het einde van de toepasselijke verjaringstermijn (zodat we in staat zijn om persoonsgegevens te identificeren van een persoon die aan het einde van de toepasselijke periode een claim kan indienen);

(c) bovendien kunnen we, als er relevante juridische claims worden ingediend, uw persoonsgegevens blijven verwerken voor de tijd die nodig is in verband met die claim.

Gedurende de periodes vermeld in de paragrafen b (i) en b (ii) beperken we onze verwerking van uw persoonsgegevens tot het opslaan en het handhaven van de veiligheid ervan, behalve voor zover de gegevens moeten worden herzien in verband met een claim of enige verplichting onder de toepasselijke wetgeving. Zodra de periodes vermeld in de paragrafen (a), (b) en (c), elk voor zover van toepassing, zijn verstreken, zullen we ofwel (i) de relevante persoonsgegevens permanent verwijderen of vernietigen, of (ii) de relevante persoonsgegevens anonimiseren.

3.7 BEKENDMAKING, OPSLAG, EN/OF DOORGIFTE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We gebruiken gepaste maatregelen (zoals hierna beschreven) om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Houd er echter rekening mee dat deze bescherming niet van toepassing is op informatie die u deelt in openbare ruimtes, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden op een 'need to know'-basis verwerkt door onze geautoriseerde medewerkers of agenten, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (bijv. onze medewerkers verantwoordelijk voor consumentenzorg hebben toegang tot uw consumentengegevens).

Maatregelen genomen in operationele omgevingen. We slaan uw persoonsgegevens op in besturingsomgevingen die redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen. We volgen redelijke normen om persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via internet is helaas niet volledig veilig en hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid ervan tijdens verzending via onze websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die we van u verwachten. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig houden van uw persoonsgegevens. Zorg ervoor bij het aanmelden voor een online account, dat u een wachtwoord kiest dat voor anderen moeilijk te raden is en geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord en voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden en zorg ervoor dat u zich elke keer bij uw account afmeldt wanneer u de computer verlaat. Maak ook gebruik van alle privacy-instellingen of -controles die wij u bieden op onze website/app.

Doorgifte van uw persoonsgegevens. De opslag en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven, kan vereisen dat deze uiteindelijk worden doorgegeven/verzonden naar en/of opgeslagen op een bestemming buiten uw land van woonplaats. We geven ook uw persoonsgegevens door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bijv. naar andere GOL-entiteiten), inclusief naar landen met andere gegevensbeschermingsnormen dan die welke binnen de EER gelden. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om ons een kopie van deze bepalingen te vragen door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet) en/of (ii) steunen op uw toestemming (indien wettelijk toegestaan).

3.8 UW RECHTEN

Toegang tot persoonsgegevens. U hebt het recht op toegang tot en inzage in de informatie die we over u hebben en om ons een fysieke of elektronische kopie ervan te vragen. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de bron van uw persoonsgegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen en een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens bij te voegen (indien door ons verzocht en wettelijk toegestaan). Als het verzoek is ingediend door een andere persoon, zonder bewijs dat het verzoek namens u legitiem is gedaan, wordt het verzoek afgewezen. Houd er rekening mee dat alle identificatiegegevens die aan ons worden verstrekt, alleen worden verwerkt in overeenstemming met en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Aanvullende rechten (bijv. wijziging, verwijdering van persoonsgegevens). Waar wettelijk voorzien, kunt u (i) verwijdering, overdraagbaarheid, verbetering of herziening van uw persoonsgegevens aanvragen; (ii) het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken; en (iii) uw toestemming voor al onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u mogelijk ook de volgende aanvullende rechten met betrekking tot het gebruik van uw relevante persoonsgegevens:

• het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw relevante persoonsgegevens door ons of namens ons; en

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door of namens ons voor directmarketingdoeleinden.

Houd er rekening mee dat we in bepaalde omstandigheden uw persoonsgegevens niet kunnen verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Om te voldoen aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen is het mogelijk dat we sommige van uw persoonsgegevens moeten bewaren nadat u om verwijdering hebt verzocht. Mogelijk staat toepasselijke wetgeving ons ook toe om sommige van uw persoonsgegevens te bewaren om aan onze zakelijke behoeften te voldoen.

Waar beschikbaar hebben onze websites een speciale functie, waarmee u de door u verstrekte persoonsgegevens kunt bekijken en bewerken. Houd er rekening mee dat we van onze geregistreerde consumenten verlangen dat ze hun identiteit verifiëren (bijv. door inlog-ID/e-mailadres, wachtwoord) voordat ze toegang kunnen krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun accountgegevens. Dit helpt om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen.

3.9 UW VOORKEUREN OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. De hierna vermelde mechanismen geven u de volgende controle over uw persoonsgegevens:

Cookies/vergelijkbare technologieën. U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of sommige cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt.

Reclame, marketing en promoties. Via selectievakjes op de registratieformulieren of door de vragen te beantwoorden die door onze vertegenwoordigers van de dienst voor klantbetrokkenheid (Customer Engagement Services, CES) worden gesteld, kunt u ermee instemmen dat uw persoonsgegevens door GOL worden gebruikt om zijn producten of diensten te promoten. Als u beslist dat u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketinggerelateerde communicatie door de instructies in elke dergelijke communicatie te volgen. Om u af te melden voor marketingcommunicatie verzonden door een medium, inclusief externe sociale netwerken, kunt u zich op elk moment afmelden via links beschikbaar in onze communicatie, door in te loggen op de websites/apps of externe sociale netwerken en door in uw accountprofiel uw gebruikersvoorkeuren aan te passen door de relevante vakjes uit te schakelen of door te bellen naar onze CES. Houd er rekening mee dat, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve communicatie van ons zult ontvangen, zoals order- of andere transactiebevestigingen, meldingen over uw accountactiviteiten (bijv. accountbevestigingen, wachtwoordwijzigingen), en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

Personalisatie (offline en online): Waar wettelijk vereist, als u wilt dat uw persoonsgegevens door GOL worden gebruikt om u een persoonlijke ervaring/gerichte reclame en inhoud te bieden, kunt u dit aangeven via het (de) relevante selectievakje(s) op het registratieformulier of door de vragen van onze CES-vertegenwoordigers te beantwoorden. Als u beslist dat u niet langer van deze personalisatie wilt profiteren, kunt u zich op elk moment afmelden door u aan te melden bij de websites/apps en in uw accountprofiel uw gebruikersvoorkeuren aan te passen door het uitschakelen van de relevante vakjes of door te bellen naar onze CES.

Gerichte reclame. We werken samen met advertentienetwerken en andere aanbieders van advertentieweergave ('advertentieleveranciers'), die namens ons en andere niet-gelieerde ondernemingen op internet adverteren. Sommige van die advertenties zijn afgestemd op uw interesses op basis van informatie die in de loop van de tijd is verzameld via GOL-websites of via niet-gelieerde websites. Raadpleeg www.aboutads.info/choices om meer te weten over dit type reclame en over hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde reclamepraktijken van bedrijven die deelnemen aan het zelfregulerend Digital Advertising Alliance’s (‘DAA‘)-programma. Bovendien kunt u zich afmelden voor dit type advertenties in mobiele applicaties van bedrijven, die deelnemen aan de DAA's AppChoices-app, door de app te downloaden via de iOS- of Android-appstore. U kunt ook het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens vanaf een mobiel apparaat stoppen door naar de instellingen van uw apparaatlocatieservice te gaan.

3.10. GEGEVENSBEHEERDERS & CONTACT

In geval van vragen of opmerkingen over deze verklaring en onze privacypraktijken of om een klacht in te dienen over onze naleving van de toepasselijke privacywetgeving, neem contact met ons op via ons online berichtencentrum in uw account.

We erkennen en onderzoeken elke klacht over de manier waarop we persoonsgegevens beheren (inclusief een klacht over schending van uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving).

GEGEVENSBEHEERDER:VERANTWOORDELIJK VOOR:
Nestlé Entreprises SA, Business Growth Solutions Division
(namens andere Nestlé-gelieerde ondernemingen)

Rue Entre-deux-Villes
12 1800 La Tour de Peilz
Zwitserland
het definiëren van de omvang en het doel van de gegevensverwerking, het geven van relevante instructies met betrekking tot de gegevensverwerking aan de gegevensverwerker, zoals hieronder gedefinieerd.
Gegevensverwerker
Verantwoordelijk voor:
THE HUT.COM LIMITED

5th Floor, Voyager House Chicago Avenue,
Manchester Airport, Manchester, England,
M90 3DQ (THG)
het verwerken van consumentgerelateerde gegevens volgens de instructies van de gegevensbeheerder.


4. COOKIEVERKLARING

4.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die deze cookie herkent. Ze worden gebruikt om websites te laten werken of efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. In deze verklaring omvat de term 'cookies' ook alle vergelijkbare technologieën, zoals webbakens SDK, logbestanden, pixeltags.

4.2 Welke soorten cookies worden op onze website gebruikt?


Categorieën van cookies
Duur
a) Cookies voor websitefunctionaliteit

Met deze cookies kunt u door de website navigeren en onze functies gebruiken, zoals registratie, inloggen en productfavorieten. Als u deze cookies uitschakelt, zullen bepaalde delen van de website niet werken, bijv. het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en afrekenen.
Zo lang als nodig is
b) Cookies voor website-analyse

Met deze cookies kunnen we meten en analyseren hoe u onze websites, apps en mobiele platforms gebruikt, om zowel de functionaliteit ervan als uw ervaring te verbeteren.
90 dagen
c) Cookies voor klantenvoorkeuren

Wanneer u op onze websites surft, onthouden deze cookies uw voorkeuren (zoals uw taal of locatie) en andere informatie die u aan ons verstrekt, zodat we u kunnen helpen uw ervaring aan te passen en deze relevanter en persoonlijker te maken.
90 dagen
d) Doelgroep- en reclamecookies

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die voor u relevant zijn. Ze beperken ook het aantal keren dat u een advertentie ziet en helpen ons de effectiviteit van onze marketingcampagnes te meten. We kunnen de informatie verkregen via deze cookies ook gebruiken om u van dienst te zijn met advertenties die voor u interessant kunnen zijn op basis van uw eerdere online gedrag. We kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder onze partners.
90 dagen
e) Sociale media cookies

Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt via een 'delen'-knop van sociale media op een van onze websites. Het sociale netwerk registreert dat u dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gekoppeld aan doelgerichte-/reclameactiviteiten.
90 dagen


4.3 Uw cookievoorkeuren beheren

U hoeft geen cookies toe te staan om veel delen van onze website te gebruiken of er door te navigeren, hoewel u mogelijk geen toegang hebt tot alle functies op onze website als u geen cookies accepteert. U moet ervoor zorgen dat uw apparaatinstellingen uw cookievoorkeuren weerspiegelen. U kunt uw browser ook instellen om u te waarschuwen voordat u cookies accepteert of u kunt deze instellen om ze te weigeren.

Bovendien kunt u zich, waar beschikbaar, afmelden voor cookies door de volgende sites te bezoeken: http://www.aboutads.info/choices/#completed of http://www.youronlinechoices.eu/

5. ALGEMEEN

5.1 SCHEIDBAARHEID

Als enige bepaling, of een deel ervan, van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn gewijzigd voor zover dit nodig is om deze geldig, legaal en afdwingbaar te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de desbetreffende bepaling of deel ervan als geschrapt beschouwd. Elke wijziging of verwijdering van een bepaling of deel ervan onder deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden.

5.2 TOEPASSELIJK RECHT

De huidige voorwaarden en elk geschil of elke claim die eruit voortvloeit of ermee verband houdt, of het onderwerp of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) en uw aankoop van producten van GOL worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met voorwaarden of uw aankoop van GOL-producten (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

5.3 WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en eventuele wijzigingen worden aan u meegedeeld via een geschikte aankondiging op de website. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren op dergelijke wijzigingen. Na het uitvoeren van een dergelijke aankondiging zijn de wijzigingen van toepassing op het gebruik van de website. Als u de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, mag u de website niet blijven gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geldt uw gebruik van de website als uw instemming met de nieuwe voorwaarden. We kunnen deze website en het materiaal (of een deel ervan) zonder kennisgeving aan u tijdelijk of permanent wijzigen of intrekken en u bevestigt dat wij tegenover u niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging of intrekking van de website of de inhoud ervan. We kunnen ook te allen tijde een door u gekozen of door ons toegewezen wachtwoord uitschakelen, als u naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze voorwaarden.


6.0Abonnementsplannen

6.1 U kunt ervoor kiezen om een abonnement service te nemen. Het abonnement op onze Service bestaat uit initiële kosten, gevolgd door terugkerende periodieke kosten zoals overeengekomen met u. Door een abonnement aan te gaan, erkent u dat uw abonnement een eerste en terugkerende betalingsfunctie heeft en dat u de verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle terugkerende kosten voorafgaand aan de annulering. U erkent verder dat wij ons het recht voorbehouden de prijzen van onze producten in de toekomst op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

6.2 We zullen periodieke kosten in rekening brengen (elke maand, 2 maanden, 3 maanden of 4 maanden, zoals door u geselecteerd) zonder verdere toestemming van u, totdat u zich afmeldt voor automatische verlenging op uw "Mijn account" -pagina met behulp van de "Annuleer abonnement" knop.

6.3 De eerste betaling voor uw abonnementsbestelling wordt afgeschreven op het moment van afrekenen. Latere betalingen worden bepaald door de verzenddatum van de vorige abonnementsopdracht. Als de vorige bestelling bijvoorbeeld is verzonden op 1 september 2020 en het abonnement is ingesteld op een frequentie van 2 maanden, is de volgende factuurdatum 1 november 2020.

6.4 U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door een verzoek in te dienen via uw "Mijn account" -pagina. Elk annuleringsverzoek voor een abonnement wordt van kracht na de eerstvolgende levering. Als u bijvoorbeeld op 15 september 2020 annuleert en uw volgende levering wordt verwacht op 17 september 2020, ontvangt u uw laatste levering op 17 september 2020 en wordt uw abonnement vanaf dat moment geannuleerd. U kunt ook met onmiddellijke ingang annuleren door contact op te nemen met het klantenserviceteam.

6.5 Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Als uw abonnementsbestelling niet beschikbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en heeft u de keuze om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om uw bestelling te annuleren.

6.6 U heeft de mogelijkheid om uw abonnementsbestelling met een maand uit te stellen, op voorwaarde dat u dit minstens 5 dagen voor uw volgende factuurdatum ontvangt. Elke abonnementsopdracht kan maximaal twee keer worden vertraagd (in totaal dus twee maanden).

6.7 Kortingen zijn mogelijk beschikbaar door u te abonneren. De korting op uw eerste bestelling kan verschillen van de korting op terugkerende bestellingen. Speciale aanbiedingen zijn niet van toepassing op abonnementskortingen, behalve wanneer deze betrekking hebben op het voldoen aan een bestedingsdrempel.

6.8 De leveringsopties die u selecteert voor uw eerste abonnementsbestelling zijn van toepassing op alle volgende abonnementsbestellingen. Behalve dat, als uw oorspronkelijke bestelling in aanmerking komt voor levering op de volgende dag, alle terugkerende bestellingen alleen in aanmerking komen voor standaardlevering.

6.9 We behouden ons het recht voor om naar eigen discretie uw abonnement op geen enkel moment te verlengen zonder opgaaf van redenen voor onze beslissing.