Garden of Life NL Instagram Competitie - Algemene Voorwaarden

Om mee te doen, comment het juiste antwoord, volg @gardenoflifenl, en tag een vriend in de comments om hen de kans te geven om mee te doen en ook te winnen.

De actie is open voor deelname tussen 28 juni 2022, en 3 juli 2022, 23:59. Bij de sluiting van de actie ontvangt één gelukkige winnaar een bundel van 1x Garden of Life Raw Alles-in-één Chocolade Eiwit en 1x Raw Microbiome Ultieme Verzorging..

Deelnemers moeten inwoners zijn van Nederland, 18 jaar en ouder, met uitsluiting van medewerkers van deelnemende merken en hun filialen of agenten, de families van dergelijke medewerkers, en alle andere personen die verbonden zijn aan deze actie.

Alle inzendingen moeten zijn ontvangen vóór de sluitingsdatum 3 juli 2022, 23:59 die in de wedstrijd wordt vermeld. Antwoorden zullen worden ingevoerd bij indiening. Er zal geen verantwoordelijkheid genomen worden voor antwoorden die verkeerd geadresseerd zijn, verloren zijn gegaan door technische of andere redenen of ontvangen zijn na de sluitingsdatum. De winnaar zal worden aangekondigd op Garden of Life Nederland. Met de winnaars wordt alleen contact opgenomen via het officiële Instagram-account.

De winnaar wordt binnen 24 uur na de sluitingsdatum van de actie op de hoogte gebracht in de reacties op de Instagram-post en via een direct bericht en wordt gevraagd om zijn prijs op te eisen door te reageren op een direct bericht, waarin zijn volledige naam wordt bevestigd. In het geval dat de prijsaanvraag niet binnen 24 uur na de kennisgeving is ontvangen, behoudt de Organisator zich het recht voor om een andere winnaar aan te wijzen.

Er zal slechts één prijs per huishouden worden toegekend. Er worden geen contanten of andere alternatieven voor de aangeboden prijs geboden en prijzen zijn niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden overgedragen. De levering van alle prijzen duurt 28 dagen.

Wij behouden ons het absolute recht voor om zonder kennisgeving inzendingen te diskwalificeren die naar onze mening niet met de juiste technische middelen hebben deelgenomen en/of waarvan wij denken dat ze frauduleus zijn.

Door deel te nemen aan de actie stemt de winnaar ermee in dat publiciteit wordt gegenereerd als gevolg van de prijstrekking en dat foto's en tekst van de inzending worden gebruikt voor publiciteits- of promotiedoeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot Instagram, websites, tijdschriften of mobiele diensten op elk gewenst moment zonder verdere toestemming of betaling.

Deze loterij wordt op geen enkele wijze gesponsord, beheerd of geassocieerd met Instagram inc. Door mee te doen, bevestigen deelnemers dat ze 18+ jaar oud zijn, Instagram vrijstellen van verantwoordelijkheid en akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden van Instagram. Geen aankoop noodzakelijk.

Je persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beheer van deze actie en voor geen andere doeleinden. Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u terecht op: https://www.gardenoflife.nl/privacybeleid.list

Deelname aan de prijstrekking zal worden beschouwd als acceptatie van deze voorwaarden.