Garden of Life NL Instagram Competitie - Algemene Voorwaarden

Om mee te doen moet je je tussen vrijdag 5 november en vrijdag 19 november abonneren op de nieuwsbrief van Garden of Life NL.

De actie is open voor deelname tussen vrijdag 5 november 2021 en vrijdag 19 november (23:59 uur). Bij de sluiting van de actie zal één willekeurig gekozen winnaar de geadverteerde producten winnen.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd geef je aan dat je promotie-e-mails wilt ontvangen.

Deelnemers moeten inwoners zijn van Nederland, 18 jaar en ouder, met uitzondering van werknemers van Garden Of Life en haar filialen of agenten, de families van dergelijke werknemers en alle andere personen die verbonden zijn met deze promotie.

Alle inzendingen moeten zijn ontvangen vóór de sluitingsdatum (19 november 2021) dat in de wedstrijd wordt vermeld. Antwoorden zullen worden ingevoerd bij indiening. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor antwoorden die verkeerd geadresseerd zijn, om technische of andere redenen verloren zijn gegaan of na de sluitingsdatum zijn ontvangen. De winnaar wordt vóór 8 december per e-mail op de hoogte gebracht.

De naam van de winnaar zal na de sluitingsdatum door middel van een willekeurige trekking worden gekozen uit alle e-mailadressen. De beslissing van de Organisator is definitief en er wordt niet over gecorrespondeerd.

De winnaar wordt vóór 8 december per e-mail op de hoogte gesteld en gevraagd zijn prijs op te eisen door op een persoonlijk bericht te reageren en zijn volledige naam en verzendadres te bevestigen. In het geval dat de prijsaanvraag niet binnen 24 uur na kennisgeving is ontvangen, behoudt de Organisator zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen.

Er zal slechts één prijs per huishouden worden toegekend. Er wordt geen geld of andere alternatieven voor de prijs aangeboden en prijzen zijn niet overdraagbaar. De prijzen kunnen niet worden overgedragen. De levering van alle prijzen duurt 28 dagen.

Wij behouden ons het absolute recht voor om zonder kennisgeving inzendingen te diskwalificeren die naar onze mening niet met de juiste technische middelen hebben deelgenomen en/of waarvan wij denken dat ze frauduleus zijn.

Door deel te nemen aan de actie stemt de winnaar ermee in dat publiciteit wordt gegenereerd als gevolg van de prijstrekking en dat foto's en tekst van de inzending worden gebruikt voor publiciteits- of promotiedoeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot Instagram, websites, tijdschriften of mobiele diensten op elk gewenst moment

Je persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het beheer van deze actie en niet voor andere doeleinden. Voor meer informatie over ons privacybeleid kun je terecht op: https://www.gardenoflife.nl/privacybeleid.list

Deelname aan de prijstrekking zal worden beschouwd als acceptatie van deze voorwaarden.